logo

Pogoji uporabe

Z obiskom spletne strani se uporabnik zaveže, da se strinja z navedenimi pogoji uporabe.

Splošne določbe

Splošni pogoji uporabe se nanašajo na pogoje uporabe vsebin na spletni strani podjetja Skala d.o.o., Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa kateregakoli dela spletne strani brez vnaprejšnjega obvestila. Ponudnik z namenom, da se uporabniku zagotovi čim boljša možna izkušnja, skrbi za stalno posodabljanje spletne strani. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava spletne strani občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku. Podjetje si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali ukine splošne pogoje poslovanja. Predvideva se, da se uporabnik z uporabo spletne strani strinja s kakršnimi koli spremembami splošnih pogojev. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostopnost spletne strani

Spletna stran je v splošnem dostopna 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do strani zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si prav tako pridržuje pravico do daljših prekinitev dostopa do spletne strani v primerih povezanih z vzdrževalnimi deli in / ali zamenjavo opreme. Ponudnik ne jamči dostopa do spletnih strani v primerih izpadov v omrežjih ponudnikov internetne povezave ali kakršnih koli izpadih, napakah in / ali drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah, ki so posledica nedelovanje tretjih strank (izpad internetne povezave, izpad električnega napajanja, ...) ter v primerih višjih sil. .

Varovanje osebnih podatkov in piškotki

Politika zasebnosti je dosegljiva na podstrani Politika zasebnosti.

Vsebine

Gradivo na spletni strani je last podjetja Skala ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je prepovedano.

Kršenje pogojev uporabe

Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom.

Pošlji povpraševanje

Spodnji obrazec vam omogoča, da kontaktirate naše podjetje in nam sporočite, kaj vas zanima. Na vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas, da izpolnite vsa polja pravilno, sicer vaše povpraševanje ne bo posredovano!